ПРАВА ТА ОБОВ ЯЗКИ АДВОКАТА

Права и обязанности адвоката. Статус адвоката выражается в совокупности его прав и обязанностей. В п. 3 ст. 6 Закона об адвокатской деятельности и адвокатуре закреплены права адвоката, которыми он может пользоваться в любой сфере адвокатской деятельности. Розділ V. Права і обов' язки адвоката. Гарантії адвокатської діяльності Стаття 3) представляти і захищати права та інтереси клієнтів у відносинах із органами державної влади та місцевого самоврядування, юридичними особами усіх форм власності та фізичними особами.

Услуга Цена
Первичная юридическая консультация онлайн Бесплатно
Первичная юридическая консультация по телефону Бесплатно
Личная (устная) юридическая консультация от 500 руб
Письменная юридическая консультация от 1000 руб
Правовая экспертиза документа от 1000 руб
Правовая экспертиза стандартного договора от 1000 руб
Правовая экспертиза сложного договора от 2000 руб
Составление дополнительного соглашения к договору от 1000 руб
Составление протокола разногласий от 2000 руб
Составление приложения к договору от 500 руб
Составление различных соглашений от 2000 руб
Составление претензий от 2000 руб
Составление заявлений от 2000 руб
Правка документов от 500 руб
Составление претензии от 2000 руб
Ответ на претензию от 2000 руб
Досудебное урегулирование от 5000 руб
Составление заявления о выдаче судебного приказа от 3000 руб
Составление апелляционной жалобы от 4000 руб
Оценка перспективы судебного разрешения спора от 1500 руб
Ознакомление с материалами дела в суде от 2000 руб
Подача процессуальных документов в суд от 1000 руб
Представительство в суде в первой инстанции от 4000 руб
Полное ведение дела в суде в первой инстанции от 15000 руб
Представительство в суде второй инстанции от 7000 руб
Полное ведение дела в суде второй инстанции от 12000 руб
Определение границ земельного участка от 20000 руб
Раздел земельного участка от 25000 руб
Составление претензии к работодателю от 3000 руб
Раздел имущества от 30000 руб
Взыскание алиментов от 15000 руб
Установление отцовства от 25000 руб
Усыновление от 25000 руб
Представительство в подразделениях ФССП РФ от 2500 руб
Заказ несрочной выписки из ЕГРИП от 1500 руб
Сбор доказательств и документов от 2000 руб

Професійні права та обов'язки адвоката. Гарантії адвокатської діяльності Професійні права адвоката. Процесуальні права адвоката реалізуються при здійсненні ним представництва в суді чи захисту обвинуваченого (підозрюваного, засудженого).Вони закріплені в КПК, ЦПК, ГПК та КУпАП. З 1 січня р. запроваджується. Права і обов'язки адвоката. АПК, ЦПК, КпАП та ін. Основним документом, що підтверджує повноваження адвоката при представленні інтересів довірителя, є ордер на .

АвтоЮрист про права та обов'язки водіїв

Права та обов'язки адвоката – бесплатно скачать реферат по праву и политологии на украинском языке, банк рефератов на тему Право, политология. Водночас, ці обов'язки не виникають у випадку розірвання договору адвокатом з підстав грубого порушення клієнтом зобов'язань, прийнятих на себе. Адвокат має право займатись адвокатською діяльністю витрачання коштів, права та обов'язки керівних органів, порядок їх обрання та.

Про Права людини і про Обов’язки

Помічник адвоката, його права та обовязки.Стаття 2. Помічник адвоката виконує доручення адвоката у справах, що знаходяться у провадженні адвоката, крім тих, що належать до процесуальних повноважень (прав та обов’язків) адвоката. > адвокаты, їх права іобязанности. >Виполнил: студент 1 курсу групи Інституту юстиціїСГАП. КлочкоД.Н. 1) правничий та обов' язки адвокатів відповідно до судову реформу року. 2) історія становлення та розвитку адвокатури до року.

Рекомендуем ознакомиться:

x